Composer in Residence

Ad Hoc wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Nederlandse blaasmuziekcultuur en neemt om die reden ook haar scheppende verantwoordelijkheid. Jaarlijks worden componisten en arrangeurs de kans geboden om muziek te schrijven voor het medium Harmonie orkest. Sinds 2010 verschaft Ad Hoc ook jaarlijks een compositieopdracht aan een jonge Nederlandse componist als composer in residence. Ad Hoc stelt een composer in residence aan om de gecomponeerde muziek een gezicht te geven en om composities dichter bij uitvoerende deelnemers (maar ook het publiek) te brengen. Doel daarbij is dat er een samenwerking tussen Ad Hoc en de componist ontstaat ter wederzijdse inspiratie. De componist maakt daarbij kennis met Stichting Vakantieorkest Ad Hoc en omgekeerd maakt Ad Hoc (en publiek!) intensief kennis met de componist. Allereerst wordt de componist uitgedaagd om binnen een gesteld thema en/of format de compositie af te ronden. Die ‘eisen’ of randvoorwaarden worden opgesteld door de Artistiek Leider van Ad Hoc en hebben altijd met de stichting, het orkest of haar deelnemers te maken. Belangrijk doel van de compositie is dat het een toevoeging is op het bestaande repertoire. De ‘componist in residence’ schrijft allereerst een of meerdere werken, wordt daarnaast gevraagd een programmatoelichting op het werk te schrijven, bezoekt een repetitie van het Ad Hoc orkest, ontwerpt en geeft een workshop over de compositie voor de uitvoerenden, tenslotte nodigt Ad Hoc de componist uit om de wereldpremière van zijn werk bij te wonen tijdens een van de concerten. Daarnaast wil Ad Hoc op deze manier talenten een podium geven. Ad Hoc heeft opdrachten verstrekt aan volgende componisten:

 

  • Thom Zigterman schreef in 2010 een flitsend concertwerk met spectaculair percussie onder de titel ‘Carpe Diem’ dat verwijst naar de ‘positieve en optimistische sfeer rond Ad Hoc’.
  • Albert John Vervorst schreef in 2011 zijn ‘Rocca di Garda’. Dit concertwerk is een muzikale verwijzing is naar de toenmalige tournee bestemming van Ad Hoc het Garda Meer en de regio Trentino.
  • Matthias van Nispen tot Pannerden schreef ‘La Mulata’ dat de muzikale belichaming is van een van de doelstellingen van Ad Hoc: de promotie van blaasmuziek. ‘La Mulata’ vermixt de traditionele Nederlandse Blaasmuziekcultuur met Zuid Amerikaanse Samba. Dat werk schreef Van Nispen tot Pannerden in 2012.
  • Bas Clabbers rondde in mei 2013 het werk Festina Lente af. Dit moderne solowerk voor trombone kwartet beschrijft een Middeleeuws heldenepos rond de gedachte achter de Latijnse titel: Haast u langzaam.
  • Daan Bogers schreef voor de tournee van 2014 het werk Burning Night (tevens naam van de tournee). Dit werk is geïnspireerd op lichte muziek, waarbij Daan de trompetsolo gedurende de tournee heeft uitgevoerd.
  • In 2015 schreef het duo Luuk Antkowiak & Daan Morris het nummer Impermeable. Het vaak druilerige Nederlandse weer en het uitkijken naar de (Spaanse) zon sprak tot de verbeelding van Daan en Luuk en dit leidde tot de compositie “Impermeable”.  Een titel met verschillende vertalingen wat past bij een stuk dat gekenmerkt wordt door verschillende sferen en invloeden uit big band- en filmmuziek.
  • In 2016 schreef Geert Schrijvers het werk Catharsis. Het werk Catharsis volgt het pad van een mens die, na geconfronteerd te zijn met verlies en lijden, zichzelf in het reine moet zien te komen. De hoofdpersoon wordt verbeeld door de euphonium solo. Aan de hand van steeds terugkerende thema’s en motieven, begeeft hij zich op het pad dat hem uiteindelijk moet zuiveren van de dwingende en verlammende kracht van emoties als angst, wanhoop, woede en verdriet. Door het accepteren van zijn lot en het doorstaan van deze emoties, wordt de mens sterker en beter, al zal hij veranderd zijn. Dit hele proces van ervaren, lijden, het ophouden van een façade, het aanvaarden van het lot en uiteindelijk de bevrijding wordt geprojecteerd op de euphoniumsolo, die na zijn moeizame tocht zijn Catharsis beleeft en vrede vindt in de slotmaat.
  • Harm-Jan Schenkel schreef in 2017 het stuk Douzement voor Vakantieorkest Ad Hoc.

Composer in Residence 2018: Nog onbekend