Missie & Visie

Vakantieorkest Ad Hoc wil een platform zijn om jonge talentvolle en gemotiveerde muzikanten de kans te bieden om samen met professionals in een relaxte sfeer te musiceren, ten einde van elkaar te leren. Maar bovenal wil zij deelnemers de mogelijkheid bieden om op een actieve en originele wijze de Nederlandse blaasmuziek te promoten, daarbij wordt de nadruk gelegd op het medium “harmonieorkest”. Zij doet dat door het aanbieden van vakantieconcertreizen met aantrekkelijke muziekprogramma’s in combinatie met concerten op speciale locaties.

Om haar missie te kunnen realiseren zorgt Ad Hoc voor een goed evenwicht tussen prestatie enerzijds en ontspanning aan de andere kant. In een ontspannen sfeer op hoog niveau muziek maken en gelijktijdig de deelnemers het “vakantiegevoel”bezorgen. Elk jaar opnieuw wordt daarom aan muzikanten uit heel Nederland de gelegenheid geboden om zich aan te melden voor een nieuwe tournee.

Het spreekt voor zich dat het repertoire, dat vooral uit eigentijdse blaasmuziek bestaat , een dominante rol speelt en recht doet aan onze slogan “voor elk wat wils”. Ad Hoc zoekt altijd naar de perfecte setting voor haar concerten: variërend van het lommer van oude bomen op rustieke pleinen tot speciaal voor ons opgerichte podia. Door de nadruk te leggen op toepasselijk repertoire willen wij het publiek “raken”. Door het organiseren van toeristische en culturele excursies wordt muzikanten de gelegenheid geboden zich te verdiepen in ’s lands cultuur. Daarbij wordt ook aandacht gevraagd voor de sociale aspecten van het menselijk leven en daarom wordt altijd een zogenaamd “sociaal concert” gegeven op een geëigende locatie. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een concert bij een ziekenhuis of een instelling voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten en dergelijke.