Promotie

Stichting Vakantieorkest Ad Hoc organiseert jaarlijks een tournee naar een Europese bestemming. Ad Hoc plant de volgende activiteiten gedurende het jaar:

 • Werving van musici, de selectie en het samenstellen van het orkest
 • Samenstellen concert repertoire, verkrijging partituren en verspreiding onder deelnemers
 • Verstrekken van een compositieopdracht aan een jonge Nederlandse componist.
 • Organisatie van alle praktische zaken rond repetities, zoals locaties, maaltijden, indien noodzakelijk overnachting, slagwerk instrumentarium etc.
 • Organisatie van concerten in Nederland en het buitenland waaronder een sociaal concert
 • Promotie van concerten in Nederland en buitenland via diverse kanalen waaronder sociale media als hyves-facebook en twitter
 • Het regelen van vervoer ten behoeve van de verplaatsing van het orkest, de bagage en het instrumentarium tijdens de tournee
 • De organisatie van een locatie voor het orkest om te kunnen verblijven tijdens de tournee.
 • De organisatie van praktische zaken rond het concert zoals een maaltijd voor de musici voorafgaand het concert, inrichting van de concertplek middels stoelen, verlichting etc.
 • Opname en productie van een CD met het jaarlijks repertoire van Ad Hoc

Ter promotie van de stichting en de activiteiten heeft Ad Hoc een promotiefilm (duur: 15:44) gemaakt. In de promotiefilm van Stichting Vakantieorkest Ad Hoc worden de volgende onderdelen van een tournee weergegeven en toegelicht:

 • De repetities
 • De accomodatie
 • Het eten op de locaties
 • Het opbouwen van de locatie
 • De verschillende concerten
 • Het bijzonder concert

Op 15 juli 2013 ontving Stichting Vakantieorkest Ad Hoc, uit handen van voorzitter Willem van de Vis van Stichting Breda Nassaustad, het ambassadeurschap van Breda Nassaustad. Deze stichting wil de aantrekkelijkheid van de stad Breda vergroten door het promotioneel ontwikkelen van de stad Breda als Nassaustad. In 1988 was Ad Hoc betrokken bij het 25 jarig lustrum van de Unie van Oranjesteden die bestaat uit Diest (B), Dillenburg (D), Oranje (Fr) en natuurlijk Breda. Sindsdien heeft het altijd als ambassadeur van de stad Breda in het buitenland geconcerteerd. Stichting Vakantieorkest Ad Hoc is bijzonder trots op het feit dat het het officiële ambassadeurschap van de Nassaustad Breda heeft verkregen.