De reissom dient voor 31 maart 2021 betaald te zijn, indien men in één keer wenst te betalen.

Betalen in termijnen is mogelijk. De betalingsdata zijn dan 31 maart (€ 130,-), 30 april (€ 130,-), 31 mei (€ 130,-) en 30 juni (€ 125,-).

Alle betalingen moeten worden gedaan op rekening NL57 RABO 0138 6841 97 ten name van Stichting Vakantieorkest Ad Hoc onder vermelding van “Deelname 2021 + naam deelnemer”.