De muziek wordt zo snel mogelijk na het vaststellen van het repertoire beschikbaar gesteld. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om de muziek uit te printen vóór de eerste repetitiedag.