De reissom dient voor 1 juni 2021 betaald te zijn, indien men in één keer wenst te betalen. Betalen in termijnen is mogelijk.

Alle betalingen moeten worden gedaan op rekening NL57 RABO 0138 6841 97 ten name van Stichting Vakantieorkest Ad Hoc onder vermelding van “Deelname 2021 + naam deelnemer”.