De muziekcommissie is ieder jaar druk met het samenstellen van het repertoire. De muziek wordt aan alle deelnemers, enkele weken voor de eerste repetitie, ter beschikking gesteld. Ons repertoire is een mix van klassiek tot moderne harmoniewerken en van populair tot lokale favorieten.