De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een tournee is in handen van het dagelijks bestuur van Ad Hoc dat wordt gevormd door een: voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast zijn nog enkele bestuursleden actief die zich bezighouden met diverse zaken zoals muzikaal beleid, public relations, media en communicatie, sponsoring en fondsenwerving maar ook het contact met deelnemers. Het bestuur is verantwoordelijk voor zowel de korte als de lange termijn plannen en houdt toezicht op alle uit te voeren taken. Om de kwaliteit van Ad Hoc’s prestaties te waarborgen en verder te verbeteren, wordt deelnemers elk jaar na afloop van de tournee gevraagd een vragenlijst in te vullen. Met die aanbevelingen probeert het bestuur haar dienstverlening verder te verbeteren. Om de kwaliteit verder te waarborgen maakt Ad Hoc gebruik van een externe kascommissie om de financiën te controleren en een ‘denktank’ om beleidsplannen mee te bespreken.

Bestuur

 

NaamFunctieE-mail
Michel FranssenVoorzittervoorzitter@vakantieorkestadhoc.nl
Menno RenckensSecretarisinfo@vakantieorkestadhoc.nl
Loes de BiePenningmeesterpenningmeester@vakantieorkestadhoc.nl
Thom RoosenMuziekcommissaris
Mariska SnelAlgemeen bestuurslid
Reinier van LaarhovenAlgemeen bestuurslid

Meehelpen?

Stichting Vakantieorkest Ad Hoc verwelkomt jaarlijks enthousiaste en betrokken mensen in haar organisatie die de stichting verder willen ontwikkelen. Ad Hoc werft zelf actief op haar bestuursfuncties, maar heeft vele vrijwilligers die haar ondersteunen in het tot stand komen van een tournee. Al deze mensen (bestuur incluis) werken kosteloos en belangeloos mee aan Ad Hoc. Ben je enthousiast geworden en geïnteresseerd in de organisatie van Ad Hoc? Meld je dan aan via het secretariaat.