Welkom bij Vakantieorkest Ad Hoc, tournee 2021!

Welkom bij Vakantieorkest Ad Hoc, tournee 2021!

Hierbij delen wij je mede dat de muziekcommissie van Vakantieorkest Ad Hoc jou heeft geselecteerd voor deelname aan de tournee 2021, welke als bestemming Nederland heeft. Namens het bestuur van Ad Hoc en de dirigent heten we je van harte welkom in het orkest.

LET OP: Je dient je inschrijving hieronder nog te bevestigen! Door deze bevestiging ben je zeker van een plaats in het orkest dat, onder leiding van Txemi Etxebarria, in juni met de repetities zal beginnen. Het repetitieschema is vermeld onderaan elke pagina. Beschikbaarheid op repetities is een zeer belangrijk selectiecriterium geweest, waardoor je als deelnemer dan ook verplicht bent op de repetities aanwezig te zijn die je op het inschrijfformulier hebt aangegeven – afzeggingen kunnen dan ook niet geaccepteerd worden!

Door deze bevestiging ben je tevens gebonden aan de betaling van de reissom ad € 395,00. De vaststelling van de reissom is gebaseerd op de ontvangst van de complete inschrijving via onze website. Na bevestiging van jouw deelname, zul je per e-mail een factuur ontvangen voor het resterende bedrag.

Ten overvloede attenderen wij je er nogmaals op dat je zelf zorg dient te dragen voor verzekering van je eigendommen zoals je muziekinstrument + annuleringsverzekering.

Wij zijn ervan overtuigd dat we, mede door jouw deelname, een serie mooie concerten zullen gaan spelen waar het Nederlandse publiek met veel genoegen naar zal komen luisteren.

Bezig met versturen